Társadalomtudósok három rendszerváltás idején - beszélgetés a hetven éves Krausz Tamással

Tisztelgő konferencia Lukács Péter hetvenedik születésnapjára

Társadalomtudósok három rendszerváltás idején - beszélgetés a hetvenöt éves Hrubos Ildikóval

A magyar szociológia az ezredfordulón

Könyvvita – „Tizenkilencre lapot? Szociálpedagógia a XXI. században”

Oktatásszociológiai könyvvitanap

 

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

Beszélgetéssorozatunkban olyan közéleti szerepet vállaló társadalomtudósokkal beszélgetünk - a Dankó utcában, a WJLF-en​, akik nemcsak elemzői, hanem átélői is voltak a magyar demokráciatörténet három nagy fordulatának a pártállam belső átalakulásához vezetőnek, a többpárti demokráciához vezetőnek, és az illiberális államhoz vezetőnek. E beszélgetések egyben születésnapi köszöntők, melyekben 70-90 év szubjektív és objektív emlékei idéződnek fel. A beszélgetések egyik súlypontja a társadalomkutató értelmiségiek társadalmi szerepe történetének, másik súlypontja az ünnepelt tudományterületéhez legközelebb álló társadalomtudomány, ez esetben a ​történettudomány​ történetének e három szakaszhoz kötődő elemzése.

​Helyszín: Budapest, WJLF, VIII. kerület, Dankó utca 11. Kline terem
Időpont: 2018. április 19., csütörtök 17 óra
Krausz Tamással B Kádár Zsuzsa és Nagy Péter Tibor beszélget

 

 

MEGHÍVÓ

Lukács Péter hetven éves. Az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya egykori elnöke tiszteletére konferenciát szervezünk.

 

A konferencia időpontja: 2018. április 25-26.

 

A konferencia helyszíne: WJLF, VIII Dankó u 11.

   

Ideiglenes program:

április 25., szerda

 

8.30. Iványi Gábor rektori megnyitó

8.40. Setényi János / CSc /:Alkalmazások és mesterséges intelligencia az oktatás világában. Felfalja-e a kockázati tőke az iskolát? / három tárgyszó: digitális alkalmazások, mesterséges intelligencia, kockázati tőkealapok, hagyományos iskolai szervezet

9.20. Bánlaky Pál / CSc /:A PBA (problémaalapú tanulás) módszerének alkalmazása a szociális munkás képzésben / három tárgyszó : oktatásmódszertan

10.00. Biró Zsuzsanna Hanna / Phd /:Oktatásügyi diskurzusok a rendszerváltás után / három tárgyszó : diskurzuselemzés, tudományszociológia, oktatás

10.40. Csákó Mihály / CSc /:A politikai szocializáció változatai a szakképzésen belül / három tárgyszó : politikai szocializáció; szakképzés

11.20. Forray R. Katalin / DSc /:Területi eltérések, társadalmi különbségek

12.00. Nagy Péter Tibor / DSc /:Az eltitkolhatatlan adat / három tárgyszó : népszámlálás, mikrocenzus,oktatásszociológia

 

12.40.ebédszünet

 

13.20. Hrubos Ildikó / CSc /:Hányszor temették el a humboldti egyetemet? / három tárgyszó : expanzió, akadémiai szabadság, intézményi autonómia

14.00. Gombocz Eszter / PhD /:Zsidó iskolások (1920 -1949) Egy vándorkiállítás tapasztalatai Kulcsszavak : kortárs vezetés, identitás, empátia

14.40. Ladányi János / DSc /:A megszüntetve megőrzött "gyogyó" / három tárgyszó : értelmi fogyatékosok, kisegítő iskola, iskolai szegregáció

15.20. Majsai Tamás / CSc /:A Tanak és a keresztény valláspedagógia / 

16.00. Sáska Géza / CSc /:A képesség / kompetencia fogalma Arisztotelész és az OECD értelemzésében / három tárgyszó : a búzaszem az aratás képességét hordozza, munkaerőpiaci megfelelés, metafizikai gyökerek

16.40. Pétervári Kinga / PhD /:Tanító a változó időkben / három tárgyszó : Szókratész, per, értelmezés

17.20. Forrai Judit / DSC /:A szexualitás színe és fonákja. Fiatalok intézeten kívül és belül, itthon és külföldön / három tárgyszó : család nélküli fiatalok, nevelés, szexualitás

18.00 Semjén András / CSc /:A közoktatási centralizáció céljai és hatása / három tárgyszó : oktatásirányítás, oktatásszociológia, oktatásgazdaságtan

 

 

április 26., csütörtök

 

8.40. Kelemen Elemér / CSc /:"Demokratikus, hatékony, stabil közoktatást!". (Gondolatok a FIDESZ 1993-as oktatáspolitikai programjáról)

9.20. Mihály Ildikó: A hazai szakképzés jelenlegi helyzetének néhány sajátossága, avagy ki faragja a széklábakat Magyarországon

10.00. Bukovics István / DSc /:Kambodzsa mai szemmel / három tárgyszó : Angkor, ellentétek országa

10.40. Polónyi István / CSc /:Oktatáspolitikai kilátások / három tárgyszó : oktatáspolitika, közoktatás, felsőoktatás

11.20. Rajnai Nadinka / dr univ /:A Bálint csoport / három tárgyszó : a pedagógusok szakmai támogatása

12.00. Róbert Péter / CSc /:Intergenerációs iskolai mobilitás nemzetközi összehasonlításban / három tárgyszó : iskolai egyenlőtlenségek, társadalmi mobilitás, nemzetközi összehasonlítás

 

12.40. ebédszünet

13.20. Trencsényi László / PhD /:Egész nap - de hol - egy régi vita aktualitása / három tárgyszó : napközi - iskolátlanítás - totális iskola

14.00. Boreczky Ágnes / CSc /:Emancipáció és asszimiláció : egy új életpálya, a mozdulatművészet intézményesülése / három tárgyszó : emancipáció, asszimiláció, új, (ellen)kultúra

14.40. Kozma Tamás / DSc /:A nevelésszociológia új útjai / három tárgyszó : nevelésszociológia, tudománytörténet, pedagógia

15.20. Faludy Judit / PhD /:Határterületi nézőpontok : külső, belső, változó / 

16.00. Csepregi András / PhD /:Holokauszt-oktatás az evangélikus hitoktatásban / három tárgyszó : holokauszt, evangélikus egyház, hitoktatás

16.40. Kertai-Szabó Ildikó / PhD /:Amikor az irodalom és a teológia összeér - Gondolatok Ulickaja : "Daniel Stein, tolmács" c. műve kapcsán

17.20. Horváth Zsuzsanna / PhD /:Az iskolakritika nyelve - nézőpontok, nyelvváltozatok / három tárgyszó : iskolakritika, retorika, stílus

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

Beszélgetéssorozatunkban olyan közéleti szerepet vállaló társadalomtudósokkal beszélgetünk - a Dankó utcában, a WJLF-en - akik nemcsak elemzői, hanem átélői is voltak a magyar demokráciatörténet három nagy fordulatának a pártállam belső átalakulásához vezetőnek, a többpárti demokráciához vezetőnek, és az illiberális államhoz vezetőnek. E beszélgetések egyben születésnapi köszöntők, melyekben 70-90 év szubjektív és objektív emlékei idéződnek fel. A beszélgetések egyik súlypontja a társadalomkutató értelmiségiek társadalmi szerepe történetének, másik súlypontja az ünnepelt tudományterületéhez legközelebb álló társadalomtudomány, ez esetben a szociológia történetének e három szakaszhoz kötődő elemzése.

Beszélgetőtársak:
Veroszta Zsuzsa, Nagy Péter Tibor

Helyszín: WJLF, VIII. kerület, Dankó út 11., Kline terem
Időpont: 2018. május 2. szerda 17 óra

 

MEGHÍVÓ

A konferencia időpontja: 201​8. április 9-10., szerda-csütörtök

 

Helyszíne: Budapest, VIII. kerület, Dankó út 11. WJLF, Kline terem

 

IDEIGLENES PROGRAM:

 

2018.05.09. szerda            

 

9.00 megnyitó        Iványi Gábor, rektor

 

9.20 Elekes Zsuzsanna ( DSc ) : TBZ-től az addiktológiáig – kutatások a priférián /Tárgyszavak: alkohol, öngyilkosság, kábítószer"  

 

10. 00Hrubos Ildikó ( CSc ) A felsőoktatás beépülése az oktatási rendszer egészébe / Tárgyszavak: expanzió, továbblépés, társadalmi szelekció  

 

10 . 40 . Csákó Mihály ( CSc ) : A szociológia egyetemi pozíciója /Tárgyszavak:  ELTE; tantervi struktúra;  intézet és kar  

 

11 . 20 . Z Karvalics László ( CSc ) :  Az információs társadalom és az Internet szociológiai és társadalomelméleti recepciója 1990 után /Tárgyszavak:  Információs társadalom, Internet,  

 

12 . 00 . Lányi Gusztáv (CSc) : Karácsony Sándor-kutatásaimról: tudásszociológiai (ön)reflexiók /Tárgyszavak:  ELTE, szociálpszichológia, Karácsony Sándor  

 

13 . 20 . ebédszünet   

 

14. 00 . Kovács Teréz ( DSc ) : A megszakított polgárosodás újraindítása, ahogy azt Szelényi Iván látta az 1980-as években /Tárgyszavak: félproletár, szocialista vállalkozó, tömeges kispolgárosodás.  

 

14 . 40 . Ladányi János ( DSc ) : Kutatások, eredmények, viták az ezredforduló magyar szociológiájában, /Tárgyszavak: szegénység, egyenlőtlenség, etnikai konfliktusok,  

 

15 . 20 . Lukács Péter ( CSc ) : Oktatásszociológia és oktatáspolitika. /Tárgyszavak: Oktatáskutató Intézet, rendszerváltó demokratikus pártok, oktatáspolitika  

 

16 . 00 . Pethő László ( PhD ) : Társadalmi változások hatása a felnőttképzés alakulására /Tárgyszavak: - tradicionális funkciók és változásaik- a szakképzésre orientált felnőttoktatás mérlege kritikája - preventiv funkciók meghonosodása és szükségessége, egészségmegőrzés, demográfiai kihívások)  

 

16 . 40 . Orosz Éva ( DSc ) : Az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek interpretációi az ezredfordulón /Tárgyszavak:  egészség-egyenlőtlenségek, az egészség társadalmi meghatározói, az egészségügyi rendszer hatása a népesség egészségi állapotára  

 

17 . 20 . Moksony Ferenc ( DSc ) : Magyar és amerikai szociológiai folyóiratokban megjelent publikációk összehasonlító vizsgálata /Tárgyszavak:   

 

18 . 00 . Péli Gábor ( MTA külső tagja ) : - A magyar szociológia nemzetközi publikációs megjelenésének a vizsgált időszak alatti alakulásáról /Tárgyszavak:   

 

2018.05.10. csütörtök    

 

08 .40. Biró A Zoltán ( PhD ) : Háztartáskutatások - vidéki térségben /Tárgyszavak: háztartások, székelyfödi térség  

 

9. 20 . Fehérvári Anikó ( PhD ) : Oktatási egyenlőtlenségek, hátránykompenzáció a magyar oktatásban /Tárgyszavak: egyenlőtlenségek, hátrányos helyzet, oktatáspolitika  

 

10. 00 . Kozma Tamás ( DSc ) : Nevelésszociológia a rendszerváltozás után /Tárgyszavak: nevelésszocicológia, oktatásszociológia, rendszerváltozás...  

 

10 . 40 . Somlai Péter ( DSc ) : Anti-szociológia /Tárgyszavak: professzionalizáció; globalizáció; poszt-modern  

 

11 . 20 . Tibori Tímea ( CSc ) : A Népművelési/Művelődéskutató Intézet fontosabb kutatási irányai /Tárgyszavak:   a kultúra, mint viszonyrendszer,  kreativitás - generativitás,  világkép- és közösségkutatások

 

12 . 00 . Szakadát István ( Phd ) : A magyar társadalomtudomány láthatósága IP-szemüvegen keresztül /Tárgyszavak:  játékelmélet, impaktfaktor, formális tudomány  

 

12 . 40 . ebédszünet

 

13 . 20 . Szalai Erzsébet ( DSc ) : A rendszerváltás nagy kérdései és a szociológia /Tárgyszavak: rendszerváltás, elitek mozgása, globalizáció  

 

14 . 00. Székely Iván ( CSc ) :  TK 1.0, 2.0, 3.0 - avagy egy intézmény tanulságos metamorfózisai /Tárgyszavak:  Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Magyar Közvéleménykutató Intézet, Blinken OSA Archívum  

 

14 . 40 . Tamás Pál ( DSc ) : Sokk nélkül: a magyar szociológia es a visszatérés a kelet-nyugati normalitásba /Tárgyszavak:   

 

15 . 20 . Nagy Péter Tibor ( DSc ) : Szociológiai könyvek és szerzőik 1985-2010 /Tárgyszavak: tudományszociológia, FSZEK, interdiszciplinaritás 

 

16 . 00. Utasi Ágnes ( DSc ) : Kapcsolatok és szolidaritás(hiány) /Tárgyszavak: integráció , közösség, szolidaritás  

 

16.40.  Sík Endre (DSc) : A társadalomtudomány alkalmi munkaerőpiaca az 1980-as években

Tárgyszavak: alkalmi munka, rendiség, hálózatok

 

17.20.  Murányi István (PhD): Igen, de nem szignifikáns: a másoddiplomás szociológus képzés (születés, élmény, remény és elmúlás)  / Tárgyszavak: képzés, diszciplina történet, másoddiploma, felsőoktatás, Budapest.

 

18.00  Varga Károly (Dsc) : A "burzsoá áltudományból"  "tűrt" majd "támogatott" diszciplína / Tárgyszavak: modernizáció, "középszintű" értékszociológia

 

18.40 Zárszó

 

 

 

MEGHÍVÓ

Az MSZT Oktatásszociológiai szakosztálya és a Wesley Neveléstudományi tanszéke könyvvitát szervez a szociálpedagógia értelmezési lehetőségeit feszegető tanulmánykötetről. Szerkesztette: Nagy Ádám
Opponensek: Kozma Tamás és Rostáné Riez Andrea
Helyszín: WJLF Kline terem

Időpont: 2018. május 11. 17.00

 

MEGHÍVÓ

A Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya
Oktatásszociológiai könyvvitanap címmel, illeszkedve 16 éve tartó könyvvitasorozatába  szakosztályülést tart 2018. május 30-án 10 órától a WJLF Kline termében.
A rendezvényen közelmúltban megjelent kötetek kerülnek megvitatásra.

10.00  Megnyitó

 

10.05 Ferge Zsuzsa Nem cserélek elveket : életút-beszélgetések

felkért opponens: Csepeli György

 

11.15 Füzy Beatrix A​  mentorálás pedagógiája​

felkért opponens:

 

12.25 ebédszünet

 

13.00 Mandel Kinga Kihívások : középpontban a székelyföldi oktatás kérdései : tanulmánykötet

felkért opponens: Nagy Péter Tibor

 

14.10 Polónyi István Emberi erőforrásaink 21. százada /

felkért opponens: Cserti Csapó Tibor

 

15.20 Radó Péter Az iskola jövője /

felkért opponens: Setényi János

 

​Egy-egy szakaszban a szerző húsz perces felvezetője után felkért opponens mond bírálatot a könyvről, majd a könyvről, az elhangzottakról, illetve a témáról szabad vita következik, melyre mindenkit szívesen várunk.