Egyház- és valláskutatási könyvvitanap

Téma- és elméletválasztási dilemmák századunk szociológiájában

 

Meghívó

Egyház- és valláskutatási könyvvitanap  

2018. december 13-14, Budapest, WJLF, VIII. kerület, Dankó u 11. 

Az egyház- és valláskutatási könyvvitanapot azért kezdeményezte a WJLF alapítás alatt álló doktori iskolája, hogy

-        fórumot teremtsen, ahol az egyházakkal és vallásokkal kapcsolatos tudományos kutatások legfontosabb eredményeit intézményi keretektől, világnézeti elkötelezettségtől és tudományági beágyazottságtól függetlenül vitathatják meg az érdeklődők

-        információáramlást teremtsen, amennyiben a résztvevőknél sokkal szélesebb kör (több ezer társadalomtudományok iránt érdeklődő  körlevél-címzett) értesül az egyházakkal és vallásokkal kapcsolatos könyvek megjelenéséről

-        hangsúlyadási lehetőséget teremtsen (tekintettel arra, hogy a folyóiratokban történő megjelenés „súlyozza” az elkészülő rövidebb tudományos szövegeket, de a könyvnyi hosszúságuak relevanciájának megítélésére e pillanatban nincsen általánosan elfogadott módszer)

-        dokumentálja a diskurzusokat, tekintettel arra, hogy írásos tudományos vita Magyarországon e kutatási területen (sem) gyakorlat, viszont a videofelvétel, s annak internetes videobookban publikált formája a jövő számára is dokumentálja azt a szellemi erőteret amiben a könyvek megjelennek

Terveink szerint évente legfeljebb négy alkalommal minden alkalommal több könyv bevonásával szervezünk programot.

Program:

2018. 12. 13. 13 óra

Balogh Margit: Mindszenty József I (Kutatási kérdések az 1945 előtti pályával kapcsolatban) – felkért bíráló: Paksy Zoltán

Balogh Margit: Mindszenty József II (Kutatási kérdések az 1945 utáni pályával kapcsolatban) – felkért bíráló: Szabó Csaba

2018. 12. 14.13 óra

 

Szilvási József : Együttműködés, koordináció, konszenzuskeresés : ki kormányozza az egyházat? – felkért bíráló Szigeti Jenő

Ábrahám Vera: Szeged zsidó temetői – felkért bíráló: Bányai Viktória

A könyvvitanap során a szerzők 20 percet kapnak. Ez az előadás - az előadó szabad választása szerint - szólhat  a könyv legfontosabb téziseiről, szólhat arról, hogy a konkrét tudományos téma korábbi eredményeihez képest mi a könyv legfontosabb újdonsága, szólhat arról, hogy az előadó mely állítások vitáját tartaná a legfontosabbnak Ezt követően a felkért opponenseknek 20 perc áll rendelkezésükre bírálatuk elmondására, majd a közönség részvételével 40 perces eszmecserére kerül sor.

 

A következő Egyház- és valláskutatási könyvvitanapok – 2019. januárjában és júniusában – tervezett programja:

Dobos Károly Dániel: Jézus alakja a Koránban: Bevezetés a muszlim-keresztény párbeszédbe

Bánkuti Gábor: A romániai jezsuiták a 20. században

Száraz Miklós György: Írd fel házad kapujára: a zsidó történelemről és hagyományról

Balogh Gábor: A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták Magyarországon

Kamarás István: Ferencpápista egyházreform Csereháton

Gianone András: Katolikus nagygyűlések Magyarországon

 

 

Felhívás

 

Téma- és elméletválasztási dilemmák századunk szociológiájában

 

2019. május 12-13-14.

Rendezők: MSZT, WJLF

Helyszín WJLF, VIII. Dankó út 11.

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

 

Az elmúlt években egy európai kutatási program részeként Nagy Péter Tibor egyetemi tanár koordinálásával konferenciasorozat zajlott a bölcsész- és társadalomtudományok 1945 utáni történetéről, a tudományos élet legaktívabb formálóinak részvételével. (Ezeket, köztük a szociológiáról szóló, a szociológia idősebb és középnemzedékét meghívó konferenciák programját és videofelvételeit lásd itt: https://archive.org/details/ssh_interco_Hungary ) A 2018/19-es akadémiai évben a sorozat az érintett tudományágak kortárs helyzetével foglalkozik. A konferencia-sorozat következő alkalmára kifejezetten a hazai szociológia fiatalabb generációjának aktív képviselőit várjuk előadóként: azokat, akik a 21. században szerezték tudományos fokozatukat. Leginkább ők azok, akik az elmúlt két évtizedben kezdték szociológusi pályafutásukat, akik választott témájukkal a 21. században jelentek meg a tudományos mezőben. (2019. őszén kerül majd sor egy immár valamennyi generációt előadóként szívesen látó, a szociológia helyzetét minden tekintetben áttekintő konferenciára.)

 

A mostani konferencia előadásai döntően három témakört érinthetnek:

1.                  Szakszociológiai szempontból: milyen kihívások/nehézségek előtt áll az az elméleti megközelítés/kutatási téma, amellyel a kutató foglalkozik? Milyen szakmai dilemmákkal találkozik az adott elmélet ill. téma mellett elkötelezett kutató?

 

2.                  Tudományszociológiai szempontból: mi jellemzi e szociológus-generáció helyzetét más generációkkal és más tudományágak képviselőivel szemben?

 

3. „Résztvevő-megfigyelői” reflexiók a 21. századi szociológiai műhelyek, intézetek, egyetemek, doktori iskolák helyzetéről. Az utóbbi témakörben teret engedünk olyan szubjektív élménybeszámolóknak is, amelyek jól érzékeltetik egy-egy intézmény vagy kutatóműhely helyzetét.

 

Nagy Péter Tibor, WJLF tudományos tanács elnöke

Wessely Anna, MSZT elnöke

 

A konferenciára jelentkezni 2018. november 1-ig a következő levél nagypetertibor@gmail.com címre küldésével lehet:

KÉREM A LEVÉL TÁRGYA AZ LEGYEN, HOGY

„jelentkezés a 2019 májusi konferenciára

KÉREM A LEVÉLBEN NE MELLÉKLET LEGYEN, HANEM AZ ALÁBBI SOROK MAGÁBA A LEVÉLBE BEMÁSOLVA, KITÖLTVE:

 

Jelentkezés a májusi konferenciára.

Előadóként részt kívánok venni a „Téma- és elméletválasztási dilemmák a 21. századi szociológiában” című konferencián, mely 2019. május 12-13-14-én lesz Budapesten, a WJLF-en.

A konferencián 20 perces előadással kívánok részt venni, s tudomásul veszem, hogy ehhez 20 perces vitaidő tartozik.

A konferencia ingyenes, regisztrációt nem igényel, honoráriumot nem fizet.

1.      Név:       .....

2.      Ha van társelőadóm, akkor az ő neve (a társelőadónak is ki kell töltenie, el kell küldenie egy ilyen lapot, csak a félreértés elkerülése végett kérjük ide nevét!):          .....

3.      Tudományos fokozat: (Phd, CSc, Doctor Hab, DSc) :            .....

4.      Első tudományos fokozat megszerzésének éve:          .....

5.      Jelenlegi munkahely (nem kötelező megadni, viszont aki megadja csak betüszót adjon. Maximum két intézményt nevezzen meg):    .....

6.      Az előadás címe magyarul: (Névelőket nem számítva a cím 6 szónál hosszabb ne legyen): .....

7.      Az előadás címe angolul:          .....

8.      Három tárgyszó  (absztraktot nem kérünk, három olyan tárgyszót viszont igen, ami azután a programban is megjelenhet):

8.1. tárgyszó   .....

8.2. tárgyszó   .....

8.3. tárgyszó   .....

9.      A három tárgyszó angolul:

9.1. tárgyszó   .....

9.2. tárgyszó   .....

9.3. tárgyszó   .....

10.   Ha lesz elég jelentkező rá, lesz angol nyelvű szekció is. Ha választania kell, milyen nyelven tartaná inkább az előadást: magyarul vagy angolul? .....

11.   Ha mindkét nyelven módja lenne megtartani az előadást, (ugyanezen konferencia két különböző szekciójában) kívánná-e megtenni?   .....

12.   Az előadásokból internetes videobook készül, hozzájárul-e, hogy előadása ott megjelenjen?           .....

13…E-mail címe:

14.   Kérem jelölje meg az „előadás”szó mellé tett csillaggal (*) azon időpontokat, amelyek SEMMIKÉPPEN NEM jók Önnek!

 

1. nap.

2019/05/12. szombat 08.10. előadás  .....

2019/05/12. szombat 08.50. előadás  .....

2019/05/12. szombat 09.30. előadás  .....

2019/05/12. szombat 10.10. szünet

2019/05/12. szombat 10.20. előadás  .....

2019/05/12. szombat 11.00. előadás  .....

2019/05/12. szombat 11.40. előadás  .....

2019/05/12. szombat 12.20. ebédszünet

2019/05/12. szombat 13.00. előadás  .....

2019/05/12. szombat 13.40. előadás  .....

2019/05/12. szombat 14.20. előadás  .....

2019/05/12. szombat 15.00. szünet

2019/05/12. szombat 15.10. előadás  .....

2019/05/12. szombat 15.50. előadás  .....

2019/05/12. szombat 16.30. előadás  .....

2019/05/12. szombat 17.10. szünet

2019/05/12. szombat 17.20. előadás  .....

2019/05/12. szombat 18.00. előadás  .....

2019/05/12. szombat 18.40. előadás  .....

 

2. nap.

2019/05/13. vasárnap 08.10. előadás .....

2019/05/13. vasárnap 08.50. előadás .....

2019/05/13. vasárnap 09.30. előadás .....

2019/05/13. vasárnap 10.10. szünet

2019/05/13. vasárnap 10.20. előadás .....

2019/05/13. vasárnap 11.00. előadás .....

2019/05/13. vasárnap 11.40. előadás .....

2019/05/13. vasárnap 12.20. ebédszünet

2019/05/13. vasárnap 13.00. előadás .....

2019/05/13. vasárnap 13.40. előadás .....

2019/05/13. vasárnap 14.20. előadás .....

2019/05/13. vasárnap 15.00. szünet

2019/05/13. vasárnap 15.10. előadás .....

2019/05/13. vasárnap 15.50. előadás .....

2019/05/13. vasárnap 16.30. előadás .....

2019/05/13. vasárnap 17.10. szünet

2019/05/13. vasárnap 17.20. előadás .....

2019/05/13. vasárnap 18.00. előadás .....

2019/05/13. vasárnap 18.40. előadás .....

 

3.      nap

2019/05/14. hétfő 08.10. előadás       .....

2019/05/14. hétfő 08.50. előadás       .....

2019/05/14. hétfő 09.30. előadás       .....

2019/05/14. hétfő 10.10. szünet

2019/05/14. hétfő 10.20. előadás       .....

2019/05/14. hétfő 11.00. előadás       .....

2019/05/14. hétfő 11.40. előadás       .....

2019/05/14. hétfő 12.20. ebédszünet

2019/05/14. hétfő 13.00. előadás       .....

2019/05/14. hétfő 13.40. előadás       .....

2019/05/14. hétfő 14.20. előadás       .....

2019/05/14. hétfő 15.00. szünet

2019/05/14. hétfő 15.10. előadás       .....

2019/05/14. hétfő 15.50. előadás       .....

2019/05/14. hétfő 16.30. előadás       .....

2019/05/14. hétfő 17.10. szünet

2019/05/14. hétfő 17.20. előadás       .....

2019/05/14. hétfő 18.00. előadás       .....

2019/05/14. hétfő 18.40. előadás       .....

 

14.   Előfordulhat, hogy olyan sok jelentkező van, hogy nem férünk bele három napba. Ebben, de csak ebben az esetben május 15-n is tart a konferenciánk. Kérjük tehát nyilatkozzon az „előadás”szó mellé tett csillaggal (*) jelölve, hogy az alábbiak közül SEMMIKÉPPEN NEM jó az időpont Önnek!

2019/05/15. kedd 08.10. előadás       .....

2019/05/15. kedd 08.50. előadás       .....

2019/05/15. kedd 09.30. előadás       .....

2019/05/15. kedd 10.10.  szünet

2019/05/15. kedd 10.20. előadás       .....

2019/05/15. kedd 11.00. előadás       .....

2019/05/15. kedd 11.40. előadás       .....

2019/05/15. kedd 12.20. ebédszünet

2019/05/15. kedd 13.00. előadás       .....

2019/05/15. kedd 13.40. előadás       .....

2019/05/15. kedd 14.20. előadás       .....

2019/05/15. kedd 15.00.  szünet

2019/05/15. kedd 15.10. előadás       .....

2019/05/15. kedd 15.50. előadás       .....

2019/05/15. kedd 16.30. előadás       .....

2019/05/15. kedd 17.10. szünet

2019/05/15. kedd 17.20. előadás       .....

2019/05/15. kedd 18.00. előadás       .....

2019/05/15. kedd 18.40. előadás       .....

 

15…Ha kíván, javasoljon három olyan (2000 után PhD-zott) kollégát, akit szívesen hallgatna a konferencián.

15.1 a. Az 1. ajánlott kolléga neve:

15.1 b. Az 1. ajánlott kolléga e-mail címe:

15.2 a. A 2. ajánlott kolléga neve:

15.2 b. A 2. ajánlott kolléga e-mail címe:

15.3 a. A 3. ajánlott kolléga neve:

15.3 b. A 3. ajánlott kolléga e-mail címe:

 

16. Bármi egyéb közlendő a konferencia szervezőjével: