Elhunyt Ferge Zsuzsa

 

A digitalizáció és az oktatás társadalmi összefüggései

 

Az oktatáskutatás új nemzedéke – 2025 (március)

 

Az oktatáskutatás új nemzedéke – 2025 (december)

 

 

 

 

Ferge Zsuzsa (1931-2024)

 

A nekrológ - objektíve sem, s különösen akkor nem, ha (mint jelen esetben) aki írja személyesen, személyes-szakmailag is nagyon kötődött az elhunythoz - alkalmas arra, hogy egy életpálya objektív súlyát pontosan bemérjük egy olyan szerteágazó mezőben, mint a szociológia.

Ferge Zsuzsa az utolsó évtizedekben mint a szegénységkutatás - és a szegénység kutatásához és társadalmi kezeléséhez szorosan kötődő szociális munka - kiemelkedő szakértőjeként volt ismert, az 1970 előtti évtizedekben született társadalomkutató nemzedékek azonban mint az oktatásszociológia magyarországi megalapítóját  tartották őt számon.

Ferge Zsuzsa tudományos életműve mellett arról is ismert volt, hogy közéleti súlyát - mely sok évtizede töretlen - tudatosan használta a szegények és hátrányos helyzetüket sújtó társadalompolitikai lépések akadályozásért, szinte függetlenül attól, hogy számára elfogadható vagy elfogadhatatlan kormányzat cselekvései, vagy cselekvéshiányai közé illeszkedett az.

 

Néhány képsor az utóbbi évekből.

MTA oktatásszociológiai albizottsága – MSZT oktatásszociológiai szakosztálya Wesley János Lelkészképző Főiskolán 2011 - ben köszönti Ferge Zsuzsa 80. születésnapját https://archive.org/details/fergeconference


Ferge Zsuzsa és Csepeli György beszélgetése 2018-ban zajlott a Wesleyn a Nem cserélek elveket c. Ferge könyv kapcsán
https://youtu.be/z8yFaoHodUY,
https://youtu.be/uhTovPYnXyU


Ferge Zsuzsa - Társadalomtudósok
három rendszerváltás idején Beszélgetés  2019 február 12  https://archive.org/details/Ferge_Zsuzsa


A 90 születésnapot köszöntő beszélgetés a Wesley palettaelőadások sorozata keretében az MSZT alelnökének köszöntőjével
https://archive.org/download/paletta/Ferge_Zsuzsa_90_20210123.mp4

Tabula gratulatoria Ferge Zsuzsa 90. születésnapjára
https://archive.org/download/Ferge_Zsuzsa/Ferge.pdf

 

Nagy Péter Tibor

 

 

 

 

Meghívó

 

A digitalizáció és az oktatás társadalmi összefüggései

 


A digitalizáció és az oktatás társadalmi összefüggései című rendezvénnyel a Magyar Szociológiai Társaság oktatásszociológiai szakosztálya a "Digitalizáció és társadalmi változás" című rendezvényhez kíván csatlakozni. amely A Magyar Szociológiai Társaság 2024. évi vándorgyűlése (Pécsi Tudományegyetem, 2024. november 27-29.)

Jelentkezési határidő 2024. március 15.

A digitalizáció oktatásszociológia összefüggésrendszere több nyilvánvalóan oktatásszociológiai témakört érint. A digitalizáció növeli a társadalmi egyenlőtlenségeket, hiszen az internethasználat , a computer-birtoklás, az áramhasználat, az internetezéssel töltött idő családi és kisközösségi elfogadottsága az alsóbb társadalmi csoportok hátrányait növeli;

 

- a digitalizáció csökkenti a társadalmi egyenlőtlenségeket, hiszen a nagy könyvtáraktól távol élők, a tanulmányaikra csak töredékidőket fordítani képesek, a könyvek drágaságával, vagy a könyvek tárolhatóságának-költöztetésének nehézségeivel szembenézők hátrányait csökkenti;
- a digitális interaktivitás, a web2 lehetősége hasonlóképpen egyszerre növelheti és csökkentheti az oktatással kapcsolatos társadalmi egyenlőtlenségeket;
- az oktatásban szolgáltató szerepet vállaló, önkéntes segítő szerepet vállaló személyek közötti egyenlőtlenségeket egyértelműen érintik a digitalizáció egyes fázisai;
- az idegen nyelveken történő ismeretszerzés  egyenlőtlenségeket egyértelműen befolyásolja a fordítógépek  online alkalmazása;
- a publikálás digitális lehetőségrendszere , annak elfogadottsága academic csoportok közötti egyenlőtlenségek, a felsőoktatás egész rendszerét érintő
 befolyásolója;.
- a tananyagok és szakkönyvek, régi folyóiratok visszamenőleges digitalizációja olyan atipikus egyenlőtlenségfajtákat is érint , mint hogy a 100-200 évvel ezelőtti "beszélők" milyen mértékig tudnak "részt venni" a mai tudományos diskurzusokban  

Jelentkezési határidő 2024. március 15

Az előadásokat és vitáikat videobook formájában -  absztraktfüzettel kiegészítve - közzétesszük.

 Nagy Péter Tibor
egyetemi tanár, az MTA doktora
MSZT Oktatásszociológiai szakosztály
 elnöke


https://docs.google.com/forms/d/1Z7lsQQl6erhnLj-_EJjw8cQQz-TXF_XjYfqA3VXPRUk

Meghívó


Az oktatáskutatás új nemzedéke - 2025


Az online konferencia időpontja 2025. február 2-3, vasárnap, hétfő
Jelentkezési határidő 2024. december 10A közelmúltbéli országos konferenciák - mint pl. az ONK vagy az MSZT kongresszus - egyik legfontosabb tapasztalata az volt, hogy akárcsak a korábbi években  most sem volt elegendő idő arra, hogy az egyes előadásokat megvitassuk. Korábban azonban gyakran megfigyelhető volt, hogy a kollégák -----szünetekben - beszélgettek.

Az is megfigyelhető volt, hogy ha az oktatáskutatásba , konferenciaelőadási gyakorlatba frissen bekapcsolódók -  azt tapasztalták, hogy egy-egy szemükben tekintélyesebb kolléga (főképp olyan, akivel saját intézményükben nem találkozhattak) beült az előadásukra, akkor a konferencia hivatalos idejében nem lehetséges vitát, beszélgetést, tanácskérést egy következő előadásról kimaradva, vagy ebédszünetben, kávészünetben megejtették.

A tudományos konferenciák fontos funkciója - olyan emberek "összehozása", akik nem nemzedéktársak, illetve földrajzi vagy intézményi okoknál fogva mester tanítvány viszonyba se kerülhetnek  - tehát valamiképpen mégiscsak működött.

Az online konferenciák nemzedéke ebből a lehetőségből kimaradt . Az online világ megkönnyíti a kommunikációt, de megnehezíti a kommunikáció megkezdését azok között, akik korábban még sosem szóltak egymáshoz.

Ezt a konferenciánkat elsősorban azoknak hirdetjük - - MA szakdolgozatvédés előtt állóknak, mostanában diplomázottaknak, PhD hallgatóknak, frissen doktoráltaknak - akiknek a 2020-as években oktatáskutatási természetű mondanivalójuk támadt, de vagy nem volt még alkalmuk elmondani, vagy kevesellték a mondanivalójuk megvitatására szánt időt, hiányolják az ilyen vitákban keletkező szakmai kapcsolatokat.

AZ MSZT oktatásszociológiai szakosztálya konferenciáján szabadon választott témában húsz perces előadásokat vár, melyekhez húsz perces vitaidők tartoznak. A jelentkezéseket december 10-ig kérjük megküldeni.

Nagy Péter Tibor
egyetemi tanár
MSZT OSZ elnöke


A kérdőív amit éppen olvasol:
https://docs.google.com/forms/d/1ycl3w50xE-YE7Y8InvW3evEzKoDM0-7lLFLN_WTlciQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0Az előző hasonló konferencia videobookja:

https://youtu.be/FlsjAN87vHM
https://youtu.be/lYT5jBptj0AMeghívó


Oktatáskutatás a 2020-as években - 2025


Az online konferencia időpontja 2025 március 2-3, vasárnap, hétfő
Jelentkezési határidő 2024 december 10Az oktatáskutatók tudják, hogy a legtöbb konferencia valamiféle "projekthez" kapcsolódik, különféle kutatások zárójelentései, különféle folyóiratok tematikus számainak megjelenése nyújtanak arra alkalmat.

A tudomány egyik legfontosabb tulajdonsága azonban, hogy nemcsak projektekből áll, hanem teljesen magányosan elhatározott és megvalósított kutatásokból, tanulmányokból, gondolatmenetekből is, illetve olyan művekből, melyek korábbi projektek során elkezdett, de a projekttől már minden tekintetben elszakadó eredményeknek tekinthetők. Az is előfordul, hogy tematikus konferenciákba illő vagy tervezett előadás valamely oknál fogva elmarad, s megvitatatlan marad egy olyan gondolatmenet, melynek természetes sorsa az lenne, hogy megvitattassék.

AZ MSZT oktatásszociológiai szakosztálya évente ismétlődő konferenciáján szabadon választott témában húsz perces előadásokat vár, melyekhez húsz perces vitaidők tartoznak.

Nagy Péter Tibor
egyetemi tanár
MSZT OSZ elnökehttps://docs.google.com/forms/d/1Nk-G2W1MBGzpkC2UYNXzcPklAjlJ1E6j6WaOACnMYL8


Az előző hasonló konferencia videobookja
https://youtu.be/aMFkpmVAWYE
https://youtu.be/767LZ9hqq8M